• Deutsch
  • Français
  • Nederlandse
  • Español
  Facebook Facebook Xing LinkedIn

Verklaring gegevensbescherming en -gebruik door Piwik Analytics

De exploitant van deze pagina's neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en conform deze verklaring gegevensbescherming waarbij we vanzelfsprekend tevens de wettelijke voorschriften in acht nemen.

Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder persoonlijke informatie af te staan. Wanneer er op onze pagina's om persoonlijke gegevens (bv. naam, adres of e-mailadres) wordt gevraagd, gebeurt dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven.

Wij wijzen erop dat er bij gegevensonverdacht (bv. bij communicatie via e-mail) veiligheidsrisico's kunnen bestaan. Een volledig sluitende bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie, wissen, blokkeren

U heeft op elk moment recht op kostenloze informatie over uw opgeslagen gegevens, de herkomst en de ontvangers van deze gegevens en het doel van de gegevensverzameling en het recht op correctie, blokkeren of wissen van deze gegevens. Hierover en over andere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het in de colofon vermelde adres.

Logbestanden van de server(s)

De provider van deze pagina's registreert en verzamelt informatie in de zogenaamde logbestanden van de server(s). Deze gegevens worden door uw browser automatisch aan ons doorgegeven. Dit zijn:

 

  • Type en versie van de browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de bezoekende computer
  • Tijd van de serveraanvraag

 

Deze gegevens zijn niet te herleiden naar bepaalde personen. Deze gegevens worden ook niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren wanneer wij concrete aanleiding hebben om onrechtmatig gebruik te vermoeden.

Cookies

Op de internetpagina's wordt deels gebruik gemaakt van zgn. cookies. Cookies veroorzaken op uw computer geen schade en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "Session-Cookies". Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere Cookies blijven op uw computer achter totdat u deze wist. Met behulp van deze cookies is het mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en dit slechts in uitzonderlijke gevallen toestaan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de browser zodanig instellen dat de cookies bij het afsluiten van de browser worden gewist. Wanneer het accepteren van cookies wordt uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt worden.

Contactformulier

Wanneer u vragen aan ons stuurt via het contactformulier, wordt uw informatie op het aanvraagformulier, inclusief de door u opgegeven contactinformatie voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval van vervolgvragen, bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

Bronvermelding: eRecht24

De addvalue technologie voor de werving van nieuwe klanten

Voor de statistische analyse van de bezoekersaantallen, worden met behulp van de tool MINQ voor werving van nieuwe klanten van addvalue GmbH, gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen voor de herkenning van websitebezoekers. De technologie van addvalue GmbH stelt op basis van deze gegevens de adressen vast. Dit gebeurt echter uitsluitend in gevallen waarbij is vastgesteld dat het om een bedrijf gaat en niet om een individuele persoon. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het websitegebruik mogelijk maken.

Piwik Analytics

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Piwik, een Open Source software voor statistische analyse van bezoekersaantallen. Piwik maakt gebruik van zogenaamde "cookies", kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en waarmee analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van dit internetaanbod, wordt op de server van de aanbieder in Duitsland opgeslagen. Het IP-adres wordt direct na verwerking en vóór opslag van de gegevens geanonimiseerd. U kunt de installatie van cookies voorkomen door de juiste instelling van uw browser. Wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval niet altijd in volle omvang gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website.

Vink het onderstaande vakje aan om uw toegang van de analyse uit te sluiten.

GMÖHLING Transportgeräte GmbH
Stadelner Hauptstr. 34 • D-90765 Fürth • Tel.: +49 911 - 7669-0 • info@gmoehling.com